ЧЕТВЪРТА А ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКА“

Намира се в сградата на ул.“Вършец“ № 11а
Екип на групата:
учителки: Луиза Тихолова и Ива Маринова;
помощник възпитател: Радостина Грозданова.

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В 4-ТА ГРУПА

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ