Kalinka-110DG-Slancheva-Mechta-Izrabotka-na-UebSajt-Yuppiedu.comПЪРВА ГРУПА „КАЛИНКА“

Намира се в сградата на ул.“Батуня“ № 75
Екип на групата:
учителки: Детелина Николова, Цветомира Боцановска;
помощник възпитател: Мариана Иванова.

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В 1-ВА ГРУПА

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ