Sunce-110DG-Slancheva-Mechta-Izrabotka-na-UebSajt-Yuppiedu.com

ПЪРВА А ГРУПА „СЛЪНЦЕ“

Намира се в сградата на ул.“Вършец“ № 11а
Екип на групата:
учителки: Татяна Илиева и Ивелина Йотова;
помощник възпитател: Василка Първанова.

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В 1-ВА ГРУПА

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ