Zvunche-110DG-Slancheva-Mechta-Izrabotka-na-UebSajt-Yuppiedu.com

ТРЕТА А ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА „ЗВЪНЧЕ“

Намира се в сградата на ул.“Вършец“ № 11а
Екип на групата:
учителки: Галина Ботова и Мима Борисова;
помощник възпитател: Анета Новакова

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В 3-ТА ГРУПА

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ