hrana_zdrave_1

Една от целите и задачите на ДГ № 110 „Слънчева мечта“ е правилното здравословно хранене на децата и приучването им към здравословно хранене, изграждане на навици за правилен избор на полезни и здравословни храни.

Храненето на децата, посещаващи ДГ № 110 „Слънчева мечта“ е изцяло съобразено с НАРЕДБА № 6 ОТ 10 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, издадена от Министерството на здравеопазването, НАРЕДБА № 2 ОТ 20 ЯНУАРИ 2021 Г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, издадена от Министерството на земеделието и храните и НАРЕДБА № 2 ОТ 7 МАРТ 2013 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 0 ДО 3 ГОДИНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ, издадена от Министерството на здравеопазването.

Менюто се изготвя предварително за седмицата от медицинските специалисти на ДГ № 110 – м.с.Лидия Петрова и м.с. Павлинка Велева.

СЕДМИЧНО МЕНЮ:

СЕДМИЧНО МЕНЮ от 1 до 4 год. 10.06-14.06.2024

СЕДМИЧНО МЕНЮ от 3 до 7 год. 10.06-14.06.2024

СЕДМИЧНО МЕНЮ от 1 до 4 год. 17.06-21.06.2024

СЕДМИЧНО МЕНЮ от 3 до 7 год. 17.06-21.06.2024

Вие, родителите, сте наши партньори в изграждането и затвърждаването на трайни навици за здравословно хранен при децата, и затова предлагаме на Вашето внимание някои препоръки на водещи наши специалисти в областта на храненето.
Препоръки за здравословно хранене на децата от 3 до 6 год в България на МЗ и НЦООЗ