Фондация За Семейството Децата, 110DG-Slancheva-Mechta-Izrabotka-na-UebSajt-Yuppiedu.com-HomePage

Документи за прием

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ ПРИЕМАНЕТО НА ДЕЦАТА В ДГ 110 СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г НА МЗ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА САМО СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ, КАКТО СЛЕДВА:

ЗА НОВОПОСТЪПВАЩИТЕ:

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

ЗА ОСТАНАЛИТЕ – В ЗАВИСИМОСТ ОТ СРОКА, В КОЙТО НЕ СА ПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ:

(3) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

(4) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

ДЕЦА БЕЗ НЕОБХОДИМИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПО НАРЕДБА № 3 ЩЕ БЪДАТ ВРЪЩАНИ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА!

Untitled8

Обединение на ДГ № 110 и ДГ № 172

Решение № 522/ 23.09.2010г. на СОС“>С Решение № 522/ 23.09.2010г. на СОС и Заповед № РД-09-1708/ 14.10.2010г. на Кмета на р-н „Подуяне““>Заповед № РД-09-1708/ 14.10.2010г. на Кмета на р-н „Подуяне“, ДГ № 172 „Белите брези“ и ДГ № 110 „Слънчева мечта“ сe преобразуват в ДГ № 110 „Слънчева мечта“ с директор – г-жа Маргарита Иванова.