ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА № 110 „СЛЪНЧЕВА МЕЧТА“

ПОКАНА

УСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ДГ 110

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ