MechoPuh-110DG-Slancheva-Mechta-Izrabotka-na-UebSajt-Yuppiedu.comТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА „МЕЧО ПУХ“

Намира се в сградата на ул.“Батуня“ № 75
Екип на групата:
учителки: Вергилия Божкова и Александра Ганчева;
помощник възпитател: Ренета Ранджева.

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В 3-ТА ГРУПА

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ