ЯСЛЕНА ГРУПА „ПИПИ“

Намира се в сградата на ул.“Батуня“ № 75
Екип на групата:
медицински сестри: Валентина Цветкова и Сашка Цветанова;
помощник възпитатели: Анета Новакова и Краса Сандова.

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В ЯСЛЕНА ГРУПА

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ