bonboni

ПЪРВА А ГРУПА „БОНБОНИ“

Намира се в сградата на ул.“Вършец“ № 11а
Екип на групата:
учителки: Нина Илова и Валерия Богданова;
помощник възпитател: Магдалена Костова.

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ ВЪВ 4-ТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ