Детска градина № 110 е кандидатствала, спечелила и реализирала много проекти, финансирани по програми на Столична община.

Проект „Различни заедно“ – по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за изпълнение на Проект № BG05M2OP001-3.001-0066 „Различни заедно”.
Проектът „Различни заедно“ е проект на Столична община район „Подуяне“, съвместно с ДГ № 110, ДГ № 91, ДГ № 92 и Сдружение „Театър Цвете“
 

Проект „50 години детска градина 110 „Слънчева мечта“ – 2018г.

Проект „Ние искаме да спортуваме“ – 2017г.

Проект „Бързи, здрави и умни“ /2017 г./ – инициатива на Столична община район „Подуяне“

Проект „Спортът – изкуство за оцеляване при агресия“ /2016 г./ – инициатива на СО район „Подуяне“

Проект „Забавна Спартакиада“ – 2015г.

Проект „Моето участие в пътното движение като пешеходец и колоездач”

Проект „Да спортуваме за да сме здрави“ – 2013г.

Проект „Витоша – красива, близка и непозната” – 2012г.

09/11/2018
Проект „50 години детска градина 110 „Слънчева мечта“
Проект „50 години детска градина 110 „Слънчева мечта“ се реализира в периода от 01.04. до 31.05.2018г. В проекта взеха участие 211 деца от детската градина, разпределени […]
09/11/2018
Проект „Различни заедно“
    Срок на проекта м.август 2016г. – м.декември 2018г. Целта на Проект „Различни заедно“ е да се интегрират децата от различен етнос чрез различни дейности, […]
07/11/2017
Проект „Различни заедно“
На 22 август 2016 година между СО район „Подуяне“ и Министерство на образованието и науката беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна […]
27/10/2017
Проект „Бързи, здрави и умни”
Децата от четвърта група на Детска градина № 110 „Слънчева мечта“ взеха участие в Проект „Бързи, здрави и умни”, който е инициатива на Столична община район […]
ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ